Płyty gumowe

Płyty uszczelniające gładkie lub z odciskiem tkaniny (grubość od 0.5-50 mm) w arkuszach i płytach

  • SBR  - ogólnego przeznaczenia- podkładowe charakteryzują się małym współczynnikiem odkształcenia trwałego przy ściskaniu odporne na podwyższone starzenie cieplne.
  • NBR – Płyta o dużej odporności na olej ASTM 3 ,olej transformatorowy oraz olej napędowy, dobra odporność na starzenie cieplne
  • CR - o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych i słabych kwasów
  • EPDM – Płyty o dużej odporności na starzenie cieplne ,warunki atmosferyczne ,dobra odporność na ozon i kwasy nieorganiczne
  • LBM – Płyty do kontaktu z żywnością Stosowane w przemyśle mięsnym, drobiarskim mleczarskim

Twardość płyt uzależniona jest od wymagań odbiorcy.